Societatea Civilă de Avocaţi Oana Lucuţar şi Asociaţii

în faţa instanţelor de judecată.

Contacteaza-ne

(+4021) 311-1435

sediu-oana-lucutar-si-asociatii

Misiune. Viziune. Valori

Înfiinţat la 1 aprilie 2015, prin asocierea a doi avocaţi cu o bogată experienţă juridică, Societatea Civilă de Avocaţi Oana Lucuţar şi Asociaţii este o echipâ dinamică, puternică şi plină de entuziasm, a cărei preocupare principală o reprezintă apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale clientului, folosind cele mai adecvate mijloace legale şi strategii juridice.

Relaţiile profesionale solide şi de succes ale avocaţilor noştri sunt construite şi menţinute prin respectarea eticii profesionale şi a valorilor devenite clasice: calitate, seriozitate, viziune, promptitudine, perseverenţă, comunicare, siguranță juridică, confidenţialitate, protecţie şi promovare a intereselor clientului si nu în ultimul rând, respect.

Scopul nostru este să oferim clienţilor cele mai bune soluţii juridice care să le ofere siguranţă şi confort, de aceea ne propunem să abordăm fiecare cauză într-o manieră inovativă şi flexibilă, pentru a preveni apariţia disputelor prin consultanţa oferită şi a soluţiona litigiile în cea mai rapidă şi eficientă modalitate posibilă, astfel încât interesele clientului să fie bine protejate.